دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

برنامه امتحانات نوبت اول

برنامه کلاسی

برنامه هفتگی سال تحصیلی1400-1399

برنامه هفتگی 22 لغایت 26 آذر99

برنامه تجمیعی 19 و 20 آذر 99

برنامه تجمیعی 30 مهر و 1 آبان 99

برنامه تجمیعی 28 و 29 آبان 99

برنامه آزمون های مستمر