دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره دوم) اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

برگزیدگان مسابقات آزمایشگاهی سال تحصیلی1400-1399

افتخارات فرهنگی و هنری سال تحصیلی1400-1399

*******************

افتخارات ورزشی سال تحصیلی1400-1399

افتخارات فرهنگی و هنری سال تحصیلی1399-1398

*******************

*******************

*******************

رتبه های یک مسابقات فرهنگی هنری استان و راه یافته به مرحله کشوری 

*******************

برگزیدگان مسابقات فرهنگی هنری ناحیه یک اهواز

افتخارات فرهنگی و هنری سال تحصیلی 1398-1397

 مسابقات کشوری فرهنگی- هنری (فیلم کوتاه)

*****************************************

نتایج مسابقات فرهنگی-هنری( پرسش مهر)

*****************************************

نتایج مسابقات فرهنگی-هنری( کتابخوانی)

*****************************************

نتایج مسابقات فرهنگی-هنری(نقاشی رنگ روغن-مداد رنگی-نقاشی همگانی)


*****************************************

نتایج مسابقات فرهنگی-هنری(فیلم کوتاه)

*****************************************

نتایج مسابقات فرهنگی-هنری( نهج البلاغه -صحیفیه سجادیه)

*****************************************

نتایج مسابقات فرهنگی-هنری( تکنوازی -گیتار و پیانو)

افتخارات و دستاورد ها

...